KMKE
A Kárpát-medencei Magyarok Kulturális Egyesületének portálja

    

A KMKE krédója és célkitűzései

A KMKE a Kárpát-medencei magyarság fennmaradásáért, önazonosságának megőrzéséért, és fejlődéséért tevékenykedő kulturális hagyományőrző, érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezet.

Az összefogás jegyében folyamatosan kapcsolatokat épít és fenntart a hasonló felfogású, és célkitűzésű hazai, külföldi és nemzetközi szervezetekkel.

Az Egyesület pártoktól független, politikai tevékenységet nem folytat, politikai szervezeteket, pártokat nem támogat és azoktól támogatást nem fogad el.

Tevékenységét az Alapszabály és a jogszabályok előírásai szerint, önálló jogi személyként végzi.

Jogi, erkölcsi védelmet nyújt tagjai részére gazdasági, politikai és egyéb hátrányos megkülönböztetések ellen.

"Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön és úgy kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól. Mert ahol ketten, vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük."

Küldetésünk és feladataink:

A KMKE független, köztiszteletben álló, de több esetben nem hírneves, magyar emberek szövetsége. A szorgalmas és becsületes munkában hiszünk, alulról építkezünk, nagy terveink vannak. Sokat szeretnénk, tudunk és fogunk is tenni az Alapszabályzatunkban és  belső iratainkban megjelölt céljainkért. Teljesen nyitottak vagyunk minden tenni akaró, hazáját szerető magyar honfitársunk irányába.

A KMKE feladata átfogó és szerteágazó kulturális tevékenység

     Kulturális örökség megőrzése     
    Honismeret és hagyományőrzés
           szeressük vissza hazánkat
    Nemzeti újságírás, könyvkiadás
            elhallgatott tények, írók, könyvek
    Népművészet
            a nemzet lelkiismeretének napszámosai
    Művészeti tevékenység:           
            irodalom           
            színművészet

            előadóművészet   (ének, zene, tánc)


A KMKE a Kárpát-medencei magyarság fennmaradásáért, önazonosságának megőrzéséért, és fejlődéséért tevékenykedő kulturális hagyományőrző, érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezet.

Működésünk alapja a keresztény és konzervatív értékeken alapuló nemzeti gondolkodás, amelyet az emberi méltóság, a szabadság és a politikai pártoktól való függetlenség határoz meg.

Kosár

A kosár üres.