A KMKE célja (2015)

Kivonat a tervezett Alapszabályból

 

KMKE

KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAROK KULTURÁLIS ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLETE

 

1.     A KMKE célja

A KMKE a Kárpát-medencei magyarság fennmaradásáért, önazonosságának megőrzéséért, és fejlődéséért tevékenykedő kulturális hagyományőrző, érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezet.

Az összefogás jegyében folyamatosan kapcsolatokat épít és fenntart a hasonló felfogású, és célkitűzésű hazai, külföldi és nemzetközi szervezetekkel.

Az Egyesület pártoktól független, politikai tevékenységet nem folytat, politikai szervezeteket, pártokat nem támogat és azoktól támogatást nem fogad el.

Tevékenységét az Alapszabály és a jogszabályok előírásai szerint, önálló jogi személyként végzi.

Jogi, erkölcsi védelmet nyújt tagjai részére gazdasági, politikai és egyéb hátrányos megkülönböztetések ellen.

 

2.     A KMKE tevékenysége: átfogó és szerteágazó kulturális tevékenység

Művészeti tevékenység:

irodalmi tagozat,

Tevékenység: könyvkiadás, kiadványszerkesztés, támogatás,

Tagok: szépírók, közírók újságírók

előadóművészeti tagozat, (ének, zene, tánc)

          Tevékenység: rendezvények, médiatámogatás,

Tagok: előadóművészek

Kulturális örökség megőrzése: kereszténység, magyar nemzettudat, család, gyermeknevelés, építészet, tájvédelem

Tevékenység: tagozatok szervezése, rendezvények, könyvkiadás, kiadványszerkesztés, támogatás,

Tagok: elkötelezettség és érdeklődés alapján

Népművészet:

Tevékenység: tagozatok szervezése, kirakodó vásárok, kiadványszerkesztés, támogatás,

Tagok: elkötelezettség és érdeklődés alapján

Hagyományőrzés: történelem, honismeret, harcművészet,

Tevékenység: tagozatok szervezése, rendezvények, támogatás,

Tagok: elkötelezettség és érdeklődés alapján

Kisebbségi, nemzeti kultúra ápolása: a magyar nyelvű oktatás fenntartása a szórványban és kisebbségben, népművelés, oktatás,

Tevékenység: helyszínek felkutatása, támogatás,

Tagok: elkötelezettség és érdeklődés alapján

 

3.     A KMKE működésének területe

A Kárpát-medence országai: Magyarország, Szlovákia, Lengyelország, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia és Ausztria.

 

4.     A KMKE szervezete

1. Az Egyesület rendes, és pártoló tagokból áll.

- Tag lehet minden 18. életévét betöltött magyar és nem magyar állampolgár, aki az Alapszabályt elfogadja és a tagsági viszony feltételeinek megfelel.

- Minden jogi személy és ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, amelyek vállalják, hogy az Egyesület céljainak elérése érdekében tevékenyen részt vesznek és az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeiket teljesítik.

- Pártoló tag lehet az a természetes, illetve jogi személy, aki támogatja az Egyesületet, tagdíjat nem fizet, de tevőleges és eszmei munkájával hozzájárul a célkitűzések megvalósításához.

2. Az Egyesület elnöksége 5 tagból és a mindenkori tagozatvezetőkből áll, akik kiteljesítik az Elnök, Társelnök és a három elnökségi tag tapasztalatait és munkáját.

3. Az Egyesület Védnöke és a Védnöki Testület

- Az Egyesület tevékenységének célkitűzéseit a Védnök személye hitelesíti. Ezzel és iránymutatásával támogatja a folyamatos munkát. Tisztsége végleges. Az Egyesület által elvégzett feladatok teljesítését évente véleményezi, s ennek alapján önállóan dönt tisztsége fenntartásáról.

- A szervezet jelentőségének és ismertségének növekedése után a későbbiekben - a Védnök jóváhagyásával - Védnöki Testület is kialakítható, további új személyek felkérésével.

 

Budapest, 2015. január 5.

 

Fejér Tamás                               Solti Ferenc                     Márok László

KMKE elnök                     KMKE társelnök                KMKE ügyvivő


Kosár

A kosár üres.